Vanzelfsprekend dat je je partner, vriend(in), kind, familie of buurman/-vrouw helpt als deze hulp nodig heeft. Heel veel mensen doen dat dan ook; zelfs één op de vier Nederlanders. Maar is het wel zo vanzelfsprekend?

Briljant Mantelzorger Mantelzorg overkomt je, dus je hebt vaak niet echt een keus. Maar je hebt wel een keus om erover na te denken, hoe je het ‘t beste kunt doen. Zonder dat je zelf overbelast raakt, of dat je goede verstandhouding - met degene voor wie je zorgt als mantelzorger -erdoor in gevaar komt.

Mantelzorg is (vaak langdurige) hulp aan iemand die zorg, of ondersteuning nodig heeft uit je directe sociale omgeving. Mantelzorg is zorg die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke zorg’. Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het twee verschillende zaken. Voor mantelzorg kies je niet. Iedereen kan vroeg of laat te maken krijgen met mantelzorg: je bent mantelzorger, of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms ook verpleegkundige handelingen.

Vrijwilligers kiezen er wel voor om voor iemand te zorgen. Bij de start is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen, of aanpassen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

Echter, mantelzorgers vormen het fundament van de zorg. Goede ondersteuning en langdurige zorg vanuit het eigen netwerk van degenen waar het om gaat, is alleen mogelijk wanneer mantelzorgers goed toegerust zijn en niet overbelast raken. En dat is nu juist vaak wel wat er gebeurt. Hoe kunnen we dan overbelasting helpen voorkomen? 
Wij willen mantelzorgers graag zo breed mogelijk ondersteunen. Dit gaan we zowel online als ook echt klassikaal doen. Hiervoor hebben we een uitgebreid programma ontwikkeld wat we op verschillende manieren kunnen aanbieden.
Onderdeel daarvan is een app waarin wij informatie die jij nodig hebt als mantelzorger via jouw smartphone of tablet kunnen aanbieden.

Meer over deze informatie lees je hier op deze website...